Image Alt

Confidențialitate

Societatea Calderon este un proiect al companiei Deloti Consulting S.R.L. (București, sectorul 3,  str. Vlad Dracu, nr. 1, bl. B13, scara 1, ap. 15; RO30886996; J40/13156/2012). Vă invităm să citiți cu atenție politica de confidențialitate.  

 

 

COLECTAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

Puteți vizita saitul nostru fără să dezvăluiți informații personale. Totuși, dacă doriți să achiziționați produse sau servicii, să primiți newsletter-ul, să vă răspundem la mesaje etc., avem nevoie de o serie de date. Dacă și când sunt necesare, aceste informații includ numele dvs., adresa poștală, adresa de livrare, numărul de telefon, adresa de e-mail, detalii necesare facturării etc. Solicitând produse sau servicii de la noi, abonându-vă la newsletter sau, pur și simplu, contactându-ne, consimțiți ca datele să vă fie colectate și folosite în concordanță cu prezenta politică de  confidențialitate. Scopurile colectării de date personale sunt: transmiterea de oferte sau de mesaje publicitare, efectuarea de statistici, realizarea activității comerciale specifice nouă (vă contactăm după ce ați făcut o comandă, vă furnizăm detalii cu privire la produsul sau serviciul achiziționat, emitem factură, vă trimitem notificări privitoare la plată, vă răspundem la mesaje și solicitări etc.) 

 

ÎMPĂRTĂȘIREA INFORMAȚIILOR 

Putem divulga informațiile dvs. personale oricăruia dintre angajații noștri. De asemenea, e posibil să dezvăluim date personale unor terțe părți cu care colaborăm. Alte situații în care dezvăluim date personale: cea în care am primit acordul dvs. direct pentru a dezvălui informații cu un anumit scop; cea în care trebuie să răspundem unor citații, hotărâri judecătorești sau altor proceduri juridice similare; cea în care trebuie să protejăm siguranța utilizatorilor saitului sau să ne apărăm drepturile și proprietatea; cea în care descoperim că activitățile dvs. pe sait încalcă termenii și condițiile sau oricare dintre regulile noastre de utilizare legate de produse și servicii. 

 

CONSIMȚĂMÂNT 

Dacă nu sunteți de acord cu colectarea, utilizarea sau dezvăluirea datelor dvs. personale, în felul în care sunt prezentate în această politică de confidențialitate, vă rugăm să nu ni le oferiți. Dacă deja ne-ați oferit date personale și nu mai sunteți de acord cu utilizarea sau dezvăluirea lor, așa cum sunt descrise aici, vă rugăm să ne anunțați.

 

SIGURANȚĂ 

Din păcate, nicio modalitate de transmitere de date pe Internet nu este 100% sigură. Totuși, luăm măsuri de precauție tehnice și organizatorice rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale. Stocăm datele pe servere protejate prin parolă și firewall. Toate tranzacțiile financiare electronice încheiate prin intermediul saitului sunt protejate cu tehnologie de criptare. 

 

DURATĂ 

Păstrăm datele dvs. personale (sau documente care conțin datele dvs. personale) numai atâta timp cât este necesar pentru a atinge obiectivele enumerate mai sus; sau dacă ni se solicită prin lege; sau dacă considerăm că anumite informații sau documente sunt relevante pentru o procedură juridică în derulare sau viitoare; sau pentru a stabili, exercita ori apăra drepturile noastre juridice. 

 

MENȚIUNI JURIDICE

Potrivit legii nr. 677/ 2001, modificată și completată, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și potrivit legii nr. 506/  2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Deloti Consulting S.R.L. are obligația de a administra datele dvs. personale în condiții de siguranță și numai pentru scopurile precizate.  

 

DREPTURILE DVS. 

În conformitate cu legea nr. 677/ 2001, modificată și completată, aveți următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor, dreptul de a vă retrage oricând consimțămintele date, dreptul de a vă opune prelucrării datelor și dreptul de a cere ștergerea lor. 

 

SAITURI TERȚE 

Saitul nostru poate include linkuri către saituri terțe (sau mențiuni ale unor saituri terțe). Nu deținem controlul asupra acestor saituri și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților. 

 

MODIFICĂRI 

Este posibil să modificăm, la un moment dat, această politică de confidențialitate. Schimbările pot interveni oricând (și fără să fiți anunțat). De aceea, vă sfătuim să consultați periodic prevederile de mai sus. Când au loc asemenea schimbări, utilizarea saitului presupune acceptarea lor din partea dvs. 

 

ÎNTREBĂRI, SUGESTII, CERERI

Dacă aveți întrebări, sugestii sau cereri referitoare la politica de confidențialitate sau referitoare la informațiile dvs. personale, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: info@societateacalderon.ro sau deloti@outlook.com.